ENT

Edelwissa Gutierrez, M.D.
ENT

Day : Mon & Fri | Wed & Sat
Time : 9:00am - 12:00nn | 1:00pm - 3:00pm
Room No. : 405

Allan Lat, M.D.
ENT

Day : Monday | Thursday
Time : 3:00pm - 5:00pm |                      11:00am - onwards
Room No. : 405

Joy celyn Ignacio- fajardo, M.D.
ENT

Day : Tue to Sat | Sun
Time : 3:00pm - 6:00pm | 9:00am - 11:00am
Room No. : 405

Donalee Mendoza, M.D.
ENT

Day : Tue, Wed, & Sat | Friday
Time : 10:00am - 12:00nn | 1:00pm - 3:00pm
Room No. : 405