47th Anniversary!
April 4, 2016
Breast Cancer Awareness Month
October 4, 2016

Kanser sa Matres

2016_Kanser sa Matres 6x7ft (1)

Maki-isa sa gaganaping pagpupulong sa ika-14 ng Mayo 2016, ika-9 ng umaga sa NLVMMC Auditorium

    Agapan ang Kanser!

Katawan ay Ingatan, Kalusugan ay Pangalagaan!